BrothKevallik2020

From emcawiki
Jump to: navigation, search
BrothKevallik2020
BibType BOOK
Key BrothKevallik2020
Author(s)
Title Multimodal interaktionsanalys
Editor(s) Mathias Broth, Leelo Keevallik
Tag(s) EMCA, Textbook, Multimodal analysis
Publisher Studentlitteratur
Year 2020
Language Swedish
City Lund
Month
Journal
Volume
Number
Pages
URL Link
DOI
ISBN 978-91-44-12752-1
Organization
Institution
School
Type
Edition
Series
Howpublished
Book title
Chapter

Download BibTex

Abstract

När vi kommunicerar och deltar i olika aktiviteter tolkar vi inte bara det som sägs, utan vi läser också av blickriktningar, kropps­position och mycket annat som finns närvarande i situationen. Ömsesidig förståelse åstadkoms alltså i flera dimensioner, eller modaliteter.

Denna bok är den första på svenska som introducerar det mångfacetterade forskningsområde som kallas multimodal interaktionsanalys. Detta fält intresserar sig för hur människor tillsammans utför handlingar med hjälp av språkliga, kroppsliga och materiella resurser.

Bokens första del presenterar perspektivets teoretiska grunder och förklarar hur en interaktionsanalytisk studie kan genomföras ”från ax till limpa”. Bokens andra del introducerar ett antal centrala kommunikativa resurser, från röst och gester till objekt och teknologier. I den tredje och mest omfångsrika delen ges en lång rad exempel på hur man genom multimodal interaktionsanalys kan nå nya insikter inom olika forskningsområden.

Multimodal interaktionsanalys vänder sig till studenter och forskare som vill förstå hur det egentligen går till när människor agerar och skapar mening tillsammans.

Notes