Fragen von Ärzten. Erste Bemerkungen
by Paul ten Have
Reference:
Paul ten Have, (1993), "Fragen von Ärzten. Erste Bemerkungen", In Artz-Patienten-Kommunikation: Analysen zu interdisziplinären Problemen des medizinischen Diskurses (Jochen Rehbein, Petra Löning, eds.), Berlin, Walter de Gruyter, pp. 373–383.
Bibtex Entry:
@INCOLLECTION{TenHave1993,
  address = "Berlin", 
  author = "Paul ten Have", 
  booktitle = "Artz-Patienten-Kommunikation: Analysen zu interdisziplinären Problemen des medizinischen Diskurses", 
  chapter = "15", 
  keywords = "Medical EMCA, Medical consultations and Questions", 
  editor = "Jochen Rehbein and Petra Löning", 
  pages = "373–383", 
  publisher = "Walter de Gruyter", 
  title = "Fragen von Ärzten. Erste Bemerkungen", 
  year = "1993", 
}